Τρίτη, 23 Απριλίου 2024
18
ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ 2011


Οι κοινωνικές επιστήμες κι εγώ
Ο Αντώνης Αντωνίου μοιράζεται τις εμπειρίες του. 

Οι κοινωνικές επιστήμες κι εγώ
Η Α.Γ. ανατρέχει στο παρελθόν.

Οι κοινωνικές επιστήμες κι εγώ
Η Ε. Δελαβέκουρα προβληματίζεται για το παρόν.  

Οι κοινωνικές επιστήμες κι εγώ
Η Δώρα Δήμου μιλάει για στόχους και προσδοκίες.  

Οι κοινωνικές επιστήμες κι εγώ
Η Σοφία Πράπα αναστοχάζεται. 

Οι κοινωνικές επιστήμες κι εγώ
Η Κυριακή Τριπερίνα συνομιλεί. 

Editorial
Ο ορθός λόγος είναι η καλύτερη επίθεση

Ατζέντα
Προκηρύξεις, πρωτοβουλίες, συνέδρια, ημερίδες

Σχολιαστής
Δύο χρόνια με ΝΟΗΜΑ

Καυτή Πατάτα
Για μια ΕΥΘΕΩΣ ψηφιακή συγγνώμη

Αντιλογίες
Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε δήμους μέσω της παροχής υπηρεσιών κοινωφελούς χαρακτήρα

Πήγα-Είδα-Διάβασα
Ο μήνας που έφυγε. Τα καλά πρέπει να μοιράζονται

PDF Εκτύπωση E-mail
Και εντελώς ξαφνικά ήρθε μια απόφαση του Συνηγόρου του Πολίτη που δικαιώνει έναν φορέα που αδικήθηκε από το ΒΑΘΥ κράτος. Και για να πούμε την αλήθεια και από το ΒΑΘΥ και από το ΕΥΘΥ.


Όλα ξεκίνησαν με μία πρόσκληση του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», που αφορούσε και τις ΜΚΟ (δηλαδή οργανώσεις που δεν έχουν σκοπό το κέρδος)

Βρισκόμαστε στον Ιανουάριο 2009, όταν στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» δημοσιεύεται η πρόσκληση 4_2.1 που αφορά τον Ειδικό Στόχο 2.1 «Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ-Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα» του Άξονα Προτεραιότητας 2: «ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής». Για πρώτη φορά σε προσκλήσεις του ΕΣΠΑ προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής προτάσεων και από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, οι οποίες θα έπρεπε να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια και να έχουν «Διαχειριστική Επάρκεια τύπου Β».

Και συνεχίστηκαν με ακόμα μία πρόσκληση του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» για διαχειριστική επάρκεια τύπου Β που επίσης, αφορούσε και τις ΜΚΟ

Πρέπει να θυμάστε ότι σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ισχύοντα, η επιβεβαίωση της ικανότητας των φορέων να διαχειριστούν τις δράσεις που αναλαμβάνουν σύμφωνα με το αντίστοιχο πρότυπο είναι υποχρεωτική προϋπόθεση συμμετοχής τους στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ. Συνεπές λοιπόν στις εξαγγελίες του το ελληνικό Δημόσιο, σχεδόν ταυτόχρονα με την παραπάνω πρόσκληση (3 Φεβρουαρίου 2009), δημοσιεύει στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» την 5η πρόσκληση Διαχειριστικής Επάρκειας που για πρώτη φορά αφορά και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Η αξιολόγηση δε των υποψηφίων προβλέπεται με τρόπο που να επιτρέπει την συμμετοχή και στις δύο ταυτόχρονες προσκλήσεις.

Όμως το πρώτο χτύπημα δεν άργησε να έρθει

Λίγο καιρό μετά την παραλαβή της πρότασης που κατέθεσε συγκεκριμένη ΜΚΟ, η ΕΥΔ «Ψηφιακή Σύγκλιση» ζήτησε να υποβληθεί ως συμπληρωματικό στοιχείο ο φορέας χρηματοδότησης, ο οποίος δεν θα ήταν η ίδια η ΕΥΔ αλλά όποιος δημόσιος φορέας αναλάμβανε να εγγράψει (σε περίπτωση έγκρισης της πρότασης) το κόστος της πρότασης στον προϋπολογισμό του.

Και ο φορέας εύλογα αναρωτήθηκε

Για την προβλεπόμενη διαδικασία η οποία πρέπει να ακολουθηθεί για να πάρει μία ΜΚΟ υπογραφή, προκλήθηκε ένας μικρός πανικός καθότι και η ίδια η ΕΥΔ (όπως μας ανέφερε) απευθύνθηκε με γράμμα της στο Υπουργείο Οικονομικών, αλλά απάντηση δεν υπήρξε επ’ αυτού. Ο φορέας κατέθεσε πρόταση χωρίς υπογραφή από φορέα χρηματοδότησης (οι φορείς με τους οποίους συνήθως υπάρχει συνεργασία επικαλέστηκαν προφορικά ότι δεν υπήρχε διαδικασία στην οποία θα μπορούσαν να στηριχθούν). Η πρόταση απορρίφθηκε για τυπικούς λόγους (δεν είχε την υπογραφή φορέα χρηματοδότησης) και έτσι δεν αξιολογήθηκε επί της ουσίας. Στην ένσταση του φορέα κατά της απόρριψης προς την ΕΥΔ της Ψηφιακής Σύγκλισης, η απάντηση που δόθηκε (πάλι) ήταν ότι το τεχνικό δελτίο δεν είχε την υπογραφή φορέα χρηματοδότησης (τυπικός λόγος).

Η προσφυγή στον Συνήγορο του Πολίτη ήταν πια μονόδρομος

Ο φορέας για να τονίσει και τη θεσμική διάσταση του προβλήματος ταυτόχρονα με τον Συνήγορο προσέφυγε στην Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης – ΕΥΘΥ. Όπως μαρτυρά και το όνομα της, η υπηρεσία αυτή έχει στόχο τη νομική και θεσμική υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης στο συντονισμό της εφαρμογής των πολιτικών συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, μεριμνώντας για την έκδοση των αναγκαίων κανονιστικών αποφάσεων, εγκυκλίων και οδηγιών για τη διαχείριση και εφαρμογή τους, σύμφωνα με το Ν. 3614/2007 και τους Κανονισμούς των Διαρθρωτικών Ταμείων.
Το σκεπτικό της προσφυγής βασιζόταν σε δύο επιχειρήματα :
1) Αδιαφάνεια ως προς τους συμμετέχοντες φορείς, παρόλο που ρητά αναφέρεται ότι επιτρέπεται η συμμετοχή ΜΚΟ αλλά δεν εξηγείται με ποιό τρόπο μπορούν να πάρουν υπογραφή.
2) Δημιουργία άνισων συνθηκών ανταγωνισμού με τους φορείς του δημοσίου αφού για να υπογράψει κάποιος την πρόταση ως φορέας χρηματοδότησης προφανώς έπρεπε να λάβει γνώση της πρώτα, αν και δυνητικά ανταγωνιστής.

Η συνέχεια

Με έκπληξη ο φορέας έλαβε στις 10/5/2010 από την ΕΥΘΥ απάντηση η οποία υποστηρίζει ότι το τυπικό κώλυμα είναι πρακτικά ανυπέρβλητο. Η απάντηση αναφέρει μάλιστα το εξής καταπληκτικό, ότι επειδή στο διαγωνισμό "συμμετείχαν ΜΚΟ με τη μορφή της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας ή του σωματείου, οι οποίες είχαν εξασφαλίσει την υπογραφή του αρμόδιου διατάκτη στο ΤΔΠΠ ήδη από το στάδιο της υποβολής της πρότασης" (κατάφεραν δηλαδή αυτό που ζητούσαμε να μας υποδείξουν τον τρόπο), "θα αποτελούσε παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης" αν γινόταν δεκτό στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας ότι κάποιοι φορείς θα έχουν την υπογραφή και κάποιοι όχι!

Και ακούστε τώρα την ετυμηγορία του Συνηγόρου του Πολίτη

Γ.2 Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου , σωματεία, συνεταιρισμοί, ανώνυμες εταιρείες και λοιποί φορείς του ιδιωτικού δικαίου που καλούνται στους δημόσιους διαγωνισμούς είναι φορείς που δραστηριοποιούνται σε μη κρατικό πεδίο, με αποτέλεσμα η εξασφάλιση υπογραφής διατάκτη να εκφεύγει των ορίων δράσης τους και ευθύνης τους. Ακολούθως η απαίτηση εκπλήρωσης της συγκεκριμένης προϋπόθεσης μπορεί να οδηγεί στον αποκλεισμό τους και μένει να εκτιμηθεί κατά πόσο συνιστά έμμεση διάκριση σε βάρος του ιδιωτικού δικαίου φορέων, που ανταποκρίνονται στις προσκλήσεις του υπουργείου Οικονομίας, ως δυνητικοί δικαιούχοι.
Γ.3 Τέλος στο μέτρο που μπορέσαμε να ελέγξουμε την Πρόσκληση 4_2.1 Άξονας Προτεραιότητας 2 «ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής» της ΕΥΔ του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» διαπιστώσαμε ότι ο όρος της υπογραφής του αρμόδιου διατάκτη δεν προέκυπτε καθόλου από το περιεχόμενο της. Ενώ όπως διευκρίνισε η ΕΥΔ , ο συγκεκριμένος όρος αποτελούσε αναγκαία προϋπόθεση για την αξιολόγηση των προτάσεων των υποψηφίων, δεν περιλαμβανόταν στο σώμα της Πράξης.


Εν κατακλείδι

Προκύπτει λοιπόν απορία για τον θεσμικό τρόπο επανόρθωσης της αδικίας. Δηλαδή την αποκατάσταση  της ηθικής και υλικής βλάβης που αναγκάσθηκε άδικα να υποστεί ο φορέας. Μέχρι σήμερα ούτε φωνή ούτε ακρόαση από την ΕΥΔ της «Ψηφιακής Σύγκλισης» και την ΕΥΘΥ,  αν και η απόφαση του Συνηγόρου του Πολίτη τους κοινοποιήθηκε ήδη από τις 9/6/2011. Ούτε μια "ψηφιακή" συγγνώμη.