Τρίτη, 23 Απριλίου 2024
18
ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ 2011


Οι κοινωνικές επιστήμες κι εγώ
Ο Αντώνης Αντωνίου μοιράζεται τις εμπειρίες του. 

Οι κοινωνικές επιστήμες κι εγώ
Η Α.Γ. ανατρέχει στο παρελθόν.

Οι κοινωνικές επιστήμες κι εγώ
Η Ε. Δελαβέκουρα προβληματίζεται για το παρόν.  

Οι κοινωνικές επιστήμες κι εγώ
Η Δώρα Δήμου μιλάει για στόχους και προσδοκίες.  

Οι κοινωνικές επιστήμες κι εγώ
Η Σοφία Πράπα αναστοχάζεται. 

Οι κοινωνικές επιστήμες κι εγώ
Η Κυριακή Τριπερίνα συνομιλεί. 

Editorial
Ο ορθός λόγος είναι η καλύτερη επίθεση

Ατζέντα
Προκηρύξεις, πρωτοβουλίες, συνέδρια, ημερίδες

Σχολιαστής
Δύο χρόνια με ΝΟΗΜΑ

Καυτή Πατάτα
Για μια ΕΥΘΕΩΣ ψηφιακή συγγνώμη

Αντιλογίες
Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε δήμους μέσω της παροχής υπηρεσιών κοινωφελούς χαρακτήρα

Πήγα-Είδα-Διάβασα
Ο μήνας που έφυγε. Τα καλά πρέπει να μοιράζονται

PDF Εκτύπωση E-mail
Τον Ιούνιο του 2011 η ΕΥΔ του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» έκανε ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή προτάσεων με θέμα «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα». Στο γενικό επίπεδο, η πρωτοβουλία αποτελεί σημαντική "ένεση" την ώρα της κρίσης. Ας εξετάσουμε όμως και τις λεπτομέρειες.


Η πρόσκληση απευθυνόταν σε φορείς Δικαιούχους (σωματεία, ιδρύματα, ενώσεις συνδικαλιστικές και επαγγελματικές) οι οποίοι σε συνεργασία με Συμπράττοντες φορείς (ΟΤΑ Α, Β βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα) θα υπέβαλαν προτάσεις για υλοποίηση δραστηριοτήτων κοινωφελούς χαρακτήρα (περιβάλλον, πολιτισμός, κοινωνική ένταξη κτλ). Οι προτάσεις αυτές αφορούν την πεντάμηνη απασχόληση ανέργων (η επιλογή των οποίων γίνεται με συγκεκριμένα διαφανή κριτήρια) σε δραστηριότητες κοινωφελούς χαρακτήρα (περιβάλλον, πολιτισμός, κοινωνική ένταξη κτλ.) με αμοιβή 625 ευρώ το μήνα. Οι εργαζόμενοι θα έχουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη. Το 95% της πρότασης πρέπει να αφορά τις αμοιβές των ανέργων που θα προσληφθούν και το 5% την κάλυψη των εξόδων υλοποίησης του προγράμματος από τον Δικαιούχο.

Τα θετικά πρώτα

Η πρόσληψη των ανέργων προβλέπεται ότι θα γίνει με μόρια και απολύτως διαφανή κριτήρια και στην πραγματικότητα οι τοποθετήσεις δεν υπάγονται στο πελατειακό σύστημα.
Οι άνεργοι θα προσληφθούν για να εργασθούν σε υλοποίηση δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα οι οποίες θα εγκριθούν και θα ελεγχθούν ως προς την επίτευξη των στόχων τους.

Τα αρνητικά έπειτα

Το πεντάμηνο απασχόλησης των ανέργων είναι πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Θα χρειαζόταν τουλάχιστον διπλάσιο προκειμένου να αποκτηθεί επαρκής εργασιακή κουλτούρα.
Το 5% για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του Δικαιούχου είναι εξαιρετικά μικρό. Αν μάλιστα λάβει κάποιος υπόψη ότι υπάρχει η παρακράτηση 8% κατά την πληρωμή των προγραμμάτων οι φορείς θα δανείσουν το ελληνικό δημόσιο για σημαντικό χρονικό διάστημα άτοκα.

Το ερώτημα

Κύριοι/ες τα λειτουργικά έξοδα του ΟΑΕΔ (μισθοδοσία υπαλλήλων κτλ.) στα προγράμματα τύπου stage, σε ποιο ποσοστό του μισθολογικού κόστους πόσων τοποθετούμενων αντιστοιχούσαν;

Η πρόταση

1) Τα λειτουργικά έξοδα των Δικαιούχων να φθάνουν μέχρι το 15% του μισθολογικού κόστους των τοποθετούμενων.
2) Εξαντλητικός, σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος, έλεγχος των Δικαιούχων μέσω ηλεκτρονικού συστήματος άμεσης ανάρτησης των δαπανών.
3) Οι Δικαιούχοι να έχουν τουλάχιστον δεκαετή ύπαρξη με συνεχή δράση, προκειμένου να αποφεύγονται φορείς "της στιγμής" ή φορείς "φαντάσματα".
4) Κανένας Δικαιούχος να μην συγκεντρώνει προτάσεις πέραν του 5% του συνολικού προϋπολογισμού.
5) Διαρκής αξιολόγηση της υλοποίησης των προγραμμάτων.